fbpx

3 páry = doprava zadarmo! 🆓🚚
Doručenie do 3 pracovných dní 🎉🥳

Polityka prywatności

Rešpektujeme a dodržiavame právo používateľov na súkromie, preto nižšie uvádzame pravidlá spracovania osobných údajov ľudí používajúcich webovú stránku: www.pupstersocks.com.

Všetky osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/WE (ďalej len „GDPR“) a zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.

Administrátor osobných údajov

je Správcom osobných údajov predajca - Adam Figaj, podnikateľ prevádzkujúci neregistrovanú živnosť., ul. armády Polskiego 55/9, 63-200 Jarocin, kontaktné údaje: e-mail: hello@pupstersocks.com

Využitie dát

Všetky osobné údaje zhromaždené na webovej stránke www.pupstersocks.com sú využívané v nevyhnutnom rozsahu len na technickú správu webu, individuálnu podporu, užívateľskú administráciu a na marketing a zasielanie objednaného tovaru a newsletterov.

Osobné údaje, ako sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, ako aj doručovacia adresa a telefónne číslo a v prípade firiem aj daňové identifikačné číslo - užívateľ poskytuje dobrovoľne, ale sú nevyhnutné predovšetkým pre:

 • uzatvorenie kúpnej zmluvy s ním, ako aj služba a realizácia objednávky (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) - po dobu trvania uzatvorenej zmluvy a vysporiadania sa po jej ukončení;
 • plnenie zákonných povinností správcu (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) vrátane:
 1. vystavenie a uschovanie osobného predajného dokladu (faktúra, pokladničný blok) - po dobu, v ktorej nám predpisy ukladajú daňové doklady,
 2. vybavovanie a vybavovanie prípadných reklamácií - do konca záručnej alebo záručnej doby na produkty zakúpené u nás;
 3. implementácia našich oprávnených záujmov (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), t.j.:

– prevádzkovanie priameho marketingu – najdlhšie po dobu 5 rokov alebo do vznesenia námietky proti spracovaniu osobných údajov;

– výber služieb pre našich zákazníkov, optimalizácia našich produktov alebo služieb na základe pripomienok zákazníkov, optimalizácia servisných procesov na základe priebehu predaja a popredajného servisu – analytický účel;

– prieskumy spokojnosti zákazníkov a zisťovanie kvality našich služieb;

– vytváranie štatistík a analýz pre naše interné potreby – po dobu, počas ktorej uchovávame vaše údaje na iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Na účely uvedené vyššie (okrem „plnenie zmluvy“ a „plnenie zákonných povinností“) budeme vykonávať profilovanie, t. j. automatizovanú analýzu vašich údajov a vývoj predpovedí o preferenciách alebo budúcom správaní (napr. v prípade marketingu profilovanie, prispôsobíme reklamné správy vašim potrebám a preferenciám).

V prípadoch, keď súhlasíte so spracovaním vašich údajov, obsah tohto súhlasu bude obsahovať účel, na ktorý budeme tieto údaje spracúvať. Napríklad môžete udeliť svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov aj na marketingové účely, vrátane zasielania obchodných informácií (napr. newsletter, informácie o akciách a pod.), ktoré sú uvedené v zákone z 18.07.2002. júla 16.07.2004 o poskytovaní služieb cestnou dopravou, ako aj kontaktovaním Poskytovateľa služby pomocou telekomunikačných koncových zariadení a automatických volacích systémov na účely priameho marketingu v súlade so zákonom o telekomunikáciách zo XNUMX.

Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na zadanie objednávky, prihlásenie sa na odber noviniek, alebo nás jednoducho kontaktuje atď.

Komu môžeme preniesť údaje?

Používateľské údaje môžeme prenášať iným spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme, t.j.: kuriérske spoločnosti, platobní operátori, spoločnosti obsluhujúce naše sklady, hostingové spoločnosti (ukladajú pre nás údaje na svojich serveroch), dodávatelia a partneri pri poskytovaní služieb súvisiacich s marketingom a reklama, advokátske kancelárie právnické osoby, inkasné spoločnosti, subjekty odkupujúce pohľadávky.

Výsledkom vyššie uvedeného spracovania môže byť aj odoslanie údajov príjemcom údajov mimo Európskej únie. Prenos údajov v tomto smere prebieha v súlade so zásadami tzv. Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) alebo na základe tzv. Štandardné zmluvné doložky Európskej komisie (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ international transfer/transfer/index_en.htm).

 

Užívateľské práva

Používateľ, ktorého údaje sa spracúvajú, má právo:

 • prístup k vašim osobným údajom a získať ich kópiu,
 • opraviť Vaše osobné údaje, ak sú nepravdivé, a doplniť ich, ak sú neúplné,
 • úplné vymazanie vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý),
 • obmedzenia spracovania vašich údajov,
 • namietať proti spracovaniu vašich údajov na analytické a štatistické účely,
 • podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (ak sa domnieva, že spracúvanie jeho údajov porušuje ustanovenia GDPR).

Správca garantuje dôvernosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Zabezpečuje, aby boli prijaté všetky opatrenia na zabezpečenie a ochranu osobných údajov, ktoré vyžadujú ustanovenia o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované s náležitou starostlivosťou a sú riadne chránené pred prístupom neoprávnených osôb.

Analýza návštevnosti webu a súbory cookie

Tieto zásady používania súborov cookie sa vzťahujú na všetky webové stránky a mobilné aplikácie patriace k webovej lokalite www.pupstersocks.com.
Používaním webových stránok a aplikácií súhlasíte s používaním cookies v súlade s týmito zásadami. Ak nesúhlasíte s naším používaním súborov cookie, mali by ste vhodným spôsobom zmeniť nastavenia prehliadača alebo zrušiť používanie webových stránok a aplikácií.

Čo sú cookies?


Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú a ukladajú vo vašom počítači, tablete alebo smartfóne pri návšteve rôznych webových stránok na internete. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov webovej stránky, z ktorej pochádza, „životnosť“ súboru cookie (t. j. jeho životnosť) a náhodne vygenerované jedinečné číslo slúžiace na identifikáciu prehliadača, z ktorého sa uskutočňuje pripojenie k webovej lokalite.

Na čo používame cookies?


Pupstersocks.com używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Meníme sa pre vás k lepšiemu, preto sa v budúcnosti môže stať, že nájdeme ešte lepšie spôsoby ochrany vašich údajov. Potom budeme nútení aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov, o ktorých vás budeme samozrejme informovať.

Ahoj! Vyberte svoju menu a krajinu.

Momentálne odosielame do nasledujúcich krajín:

Tvoj jazyk: